Канализационна тръбна система за високо натоварване AWADUKT PP SN10 RAUSISTO

Описание

Описание

Канализационна тръбна система за високи натоварвания от полипропилен за отпадни води съгласно ÖNORM EN 1852.

Изискванията към функционалността на новите отводнителни съоръжения непрекъснато се покачват. Едновременно с това публичното финансиране става все по-оскъдно.

AWADUKT PP SN10 RAUSISTO съчетава:

 • Абсолютна плътност
 • Минимално износване
 • Възможно най-безпроблемно функциониране през целия икономически живот от поне 100 години

Предимства

Предимства

 • Широко гама от фасонни части
 • Високо статична и динамична товароносимост
 • Висока износоустойчивост благодарение на специалната формула RAUSISTO
 • Устойчивост на химични и термични натоварвания
 • Safety-Lock-уплътнителна система

Без риск от случайно падане на уплътнението при монтажа

Възможност за полагане в санитарно-охранителни зони II и III

 • Непропускливост за примеси
 • Вътрешна маркировка, позволява еднозначна идентификация на тръбната система при контрол с камери
 • 100-годишен живот, удостоверено от LGA Нюрнберг
 • 10 годишна гаранция, включваща и разходите за монтаж и демонтаж съгл. гаранционната карта на REHAU

Възможности за приложение

Възможности за приложение

Канализационните системи за високо натоварване AWADUKT PP SN10 RAUSISTO имат широко приложение.

Те са предназначени за тръбопроводи за отпадни води, изложени на големи натоварвания:

 • Комунално отводняване
  • изграждане
  • подмяна на канализацията

  Индустрия

  • много добра химична устойчивост (ph-стойност 1-13)
  • подходящи за полагане под участъци с движение на тежкотоварни автомобили
 • Млекоцентрали
  • висока температурна устойчивост и циклична устойчивост
  • устойчивост на почистващи препарати
 • Летища

  висока статична и динамична устойчивост

 • Санитаро-охранителни зони II и III
 • Течна почвена среда
  • висока надлъжна устойчивост
 • Специални приложения

Програма за доставка

Програма за доставка

 • Размери – от DN 110 до DN 630
 • Цвят: оранжево-кафяв
 • Тръби със заводски монтирана двойна муфа и уплътнителна система SL
 • Строителна дължина: 1m, 3m и 6m
 • Уплътнителни пръстени от EPDM

Аксесоари:

 • Широко гама от фасонни части от DN 110 до DN 630 аксесоари

Системни компоненти:

 • AWASCHACHT PP DN1000
 • AWASCHACHT PP DN600
 • AWASCHACHT PP DN315/400
 • AWADOCK свързващи системи