Канализационна тръбна система за високо натоварване AWADUKT PVC SN8 classic

Описание

Изпитаната канализационна тръбна система за високо натоварване от PVC-U за мръсна и дъждовна вода по DIN EN 1401

AWADUKT PVC SN8 classic обединява висока пръстенова твърдост с необходимата за една модерна канализационна система еластичност. Произтичащата от това висока икономичност я превръща в идеално решение за всички приложения в областта на канализационните тръби за високи натоварвания.

Характеристики:

 • Максимални температури на отпадните води: постоянно натоварване 60 °C (DN 160 - DN 200) и 40 °C (DN 250 - DN 500), краткотрайно натоварване: 60 °C
 • Максимална проточна скорост до 8 m/s
 • Наклон от 3 до 80 ‰
 • Подложен материал по ÖNORM EN 1610
 • Дебелина на покривния слой 0,5 - 8 м
 • Приложение под транспортни товари до SLW 60 (необходимо е статическо изчисляване)
 • Масивна плътностенна структура
 • Тествани и одобрени съгласно ÖNORM EN 1401

Предимства

Предимства

Предимства от пръв поглед:

 • Повишена дебелина на стение по DIN 8062, тръбен разред 3 респ. ÖNORM EN 1401, тръбен разред SN8
 • Двойна твърдост на пръстените в сравнение с обикновените канализационни тръби (8 kN/m²= SN8 съгласно DIN EN ISO 9969), което позволява покривен слой с малка или голяма дебелина
 • Без сърцевинно запенване
 • Без пълнители, което осигурява дълготрайност

Възможности за приложение

Възможности за приложение

 • Канализационна тръбна система за максимални изисквания
 • Под тежки транспортни товари (SLW 60)
 • За канализация за мръсна и дъждовна вода
 • В пътното, летищното и релсово-пътното строителство

Програма за доставка

Програма за доставка

Програма за доставка:

 • Строителни дължини: 1 м, 3 м, 5 м
 • DN 160 до DN 500