Темпериране на асфалтови повърхности

Описание

За вграждане в лят и валцуван асфалт

За това приложение REHAU разработи RAUWAY stabil - оптимална във всяко отношение тръбна система. RAUWAY stabil е тръба за отопление на асфалт, която при съотношение диаметър/дебелина на стената от 11:1 издържа на вграждане в лят асфалт и едновременно с това гарантира малка загуба на налягане и висок пренос на топлина.

Предимства

Предимства

  • Висока издръжливост на температури до 250 °C
  • Оптимиран пренос на топлина в асфалтовата настилка
  • Висока якост на напречното сечение
  • Силна връзка с асфалта

Възможности за приложение

Възможности за приложение

Тръбната система е предназначена за използване в лят асфалт, но може също да се използва и във валцуван асфалт.

Системни компоненти

Системни компоненти

  • RAUWAY stabil PE-Xa тръба
  • Техника за свързване и закрепване
  • Източник на топлина, напр. геотермия или централно отопление
  • Циркулационна помпа за циркулиране на течността