Темпериране на бетоновото ядро

Удобен и екологичен вариант за темпериране на сгради

Нарастващата нужда от комфорт поставя високи изисквания към иновативната сградна техника. Една ориентирана към бъдещето охладителна и отоплителна система, която отговаря на тези високи изисквания е темперирането на бетоновото ядро (BKT).
Принципът на темпериране на бетоновото ядро (ВКТ) се базира на използването на акумулиращата маса на строителни части. Темперирането на бетоновото ядро подпомага акумулиращата характеристика на масивните строителни части чрез тръби, по които тече охлаждаща респ. затопляща вода. Реализира се „безкраен” акумулатор. Поради икономичността си темперирането на бетоновото ядро е актуална тенденция в климатичната техника.
- Ниски инвестиционни и експлоатационни разходи
- „Леко охлаждане” без поява на течение
- Редуцирана смяна на въздуха при комбинация с технически инсталации за въздух в помещенията
- Без Sick-Building-синдром
- Използване на алтернативни системи за производство на студена и гореща вода
- Ниско и енергетично благоприятно ниво на входящата температура

Предимства на системата:
- Здрава, дълготрайна RAUTHERM S тръба, PE-Xa, 17 x 2,0 мм или 20 x 2,0 мм
- Без O-пръстен, трайно уплътнена свързваща техника
- Пресоващ пръстен може да се използва в бетон без ревизионен отвор
- Бърз и лесен монтаж чрез промишлено модулно предварително производство
- Осигурено разстояние на полагане чрез предварително конфекциониране
- Променливи размери на модулите в стандартна и нестандартна геометрия за индивидуално оформяне на сградата
- Полагане в единичен и двоен меандър за равномерна повърхностна температура
- При поискване индивидуални дължини на присъединителните тръбопроводи към куплунга на разпределителя на отоплителния кръг
- Подкрепа при проектирането, провеждането на търгове и контакти със специализирани фирми чрез приложно ноу-хау на REHAU