Присъединяване на отоплителни тела

Многостранно решение за всички монтажни ситуации

RAUTITAN носи приятна топлина във всички стаи с надеждни компоненти, които се отличават с превъзходна визия на видимите места. RAUTITAN предлага решения за всички видове монтаж, независимо дали отоплителното тяло следва да се присъедини откъм стената, пода или цокълната лайстна.