Присъединяване от пода

Описание

Описание

 • Голям избор от варианти за присъединяване на отоплителни тела
 • Системни компоненти (напр. блок сферични кранове, гайкови връзки и съединиения със затягащ пръстен)
 • За тръби с размери 16 и 20мм.
 • Аншлуси и гарнитури с възможност за боядисване

Предимства

Предимства

 • Атрактивна визия на аншлусите от благородна стомана
 • Висока стабилност във видимия сектор със здрави аншлуси
 • Повече сигурност с изпитани системни компоненти
 • Вариращи височни на свързване с ъглови и Т-аншлуси от благородна стомана в различни дължини.
 • С възможност за боядисване комплект ъглови присъединителни гарнитури от мед-месинг (Cu-Ms)
 • Предотвратяване на косото положение на присъединителните гарнитури чрез фиксиращ детайл
 • Поотделно приложими гарнитури за разделно присъединяване към компактни отоплителни тела

Варианти

Варианти

 • Комплект ъглови присъединителни гарнитури с фиксиращ детайл от благородна стомана или мед-месинг (Cu-Ms)
 • Ъглови присъединителни гарнитури от благородна стомана с дължини 250 – 1000 мм
 • Т-присъединителни гарнитури от благородна стомана за полагане в пръстеновиден тръбопровод
 • Директно присъединяване с универсална тръба RAUTITAN stabil
 • Директно присъединяване с универсална тръба RAUTITAN flex и комплект за присъединяване на отоплителни тела

Системни компоненти

Системни компоненти

Заедно с базисните артикули има допълващи системни принадлежности:

 • Кръстосан фитинг RAUTITAN
 • Монтажен блок
 • Монтажен шаблон
 • Двойна розетка
 • Колектор за отопление
 • Елемент за вграждане на топломер
 • Колекторен елемент за свързване с пресоващ пръстен
 • Колекторен шкаф

Downloads

Downloads