Присъединяване на отоплително тяло откъм стената

Описание

Описание

 • Голям избор на варианти за присъединяване на отоплителни тела
 • Различни височини на присъединяване
 • Системно изпитани компоненти (напр. блокове сферични кранове, винтови съединители и винтови съединители с притискащ пръстен)
 • За размери на тръби 16 и 20

Предимства

Предимства

 • Атрактивна оптика чрез незабелязващото се присъединяване на отоплителните тела и непрекъсната подова повърхност
 • Редуциране на уплътнителните фуги в мократа зона
 • Лесно, бързо почистване на пода
 • По-голяма сигурност чрез изпитани системни компоненти
 • Възможност за монтаж на отоплителните тела сред приключване на бояджийските работи

Варианти

Варианти

 • Аншлус блок RAUTITAN за присъединяване на регулирани с вентил отоплителни тела, различна монтажна височина на връзката чрез лесно огъване на тръбите – ново: вече са на разположение 2 различни дължини: с 450 мм дължина на тръбата и с 700 мм дължина на тръбата от долния ръб на аншлус-блока.
 • Директно присъединяване с универсална тръба RAUTITAN stabil
 • Монтажен елемент RAUTITAN за присъединяване на регулирани с вентил отоплителни тела
 • Ъглова присъединителна гарнитура RAUTITAN от благородна стомана

Системни компоненти

Системни компоненти

Заедно с базисните артикули има допълващи системни принадлежности:

 • Кръстосан фитинг RAUTITAN
 • Двойна розетка
 • Колектор за отопление
 • Елемент за вграждане на топломер
 • Колекторен елемент за свързване с пресоващ пръстен
 • Колекторен шкаф

Downloads

Downloads