Онлайн-конфигуратор за лъчисто ОТОПЛЕНИЕ и охлаждане

С метода за калкулиране на системите за лъчисто отопление и охлаждане на РЕХАУ, Вие може да определите в няколко стъпки необходимите материали и разходи.

Пет стъпки към определяне на материала за подово отопление/охлаждане

  1. Въвеждане на адреса на проекта
  2. Избор на система, тръба, колектор и упраавление
  3. Избор на енергийния стандарт на сградата
  4. Определяне на етажи и помещения
  5. Изготвяне на количествена сметка

След успешното дефиниране ще видитв количествената сметка на екрана резултата за съответните материали. PDF –файлът, както и линк за по-нататъшна обработка можете да изпратите до Вашият e-mail адрес или директно да подадете заявка до РЕХАУ.

Стартиране на калкулатора