Колектори

Описание

Системите за разпределителна техника - перфектно съгласувани една с друга

Колекторите на REHAU се използват за разпределяне и регулиране на обемния поток при лъчисто отпление респ. охлаждане. Те се характеризират с висок комфорт при монтажа благодарение на възможността за свързване от две страни.

Освен това на всеки изход на подаващия колектор са монтирани дебитомери, което улеснява регулирането на инсталацията. Колекторите може да се допълват от регулиращи компоненти и различни типоразмери колекторни шкафове.

Предимства

Предимства

Системите за разпределителна техника Ви предлагат следните предимства:

  • Добре обмислени системни решения
  • Висококачествени материали
  • Отговарят на всички строителни изисквания
  • Възможност за различни разположения чрез модулна структура
  • Интегриран дебитомер на подаващия колектор

Варианти

Варианти

Колектори HKV-D (месинг)
От висококачествен месинг, в комплект с дебитомери за подаващия поток, термостатични вентили за обратния поток и директно монтирани компоненти за регулиране

Колектори HKV-D (благородна стомана)
Специален профил от благорона CrNi-стомана с арматура за пълнене и обезвъздушаване, дебитомери на подаващия поток, термостатични вентили за обратния поток и компоненти за регулиране монтирани на комплекта за свързване

Принадлежност

Принадлежност

Колекторни шкафове:
UP за скрит монтаж
UP 80 мм специално за сухо строителство
AP за открит монтаж

Елемент за вграждане на топломер (WMZ)
За вграждане на топломер директно към колектора

Терморегулаторна станция-колектор (TRS-V)
Регулиране на температурата на входящия поток в зависимост от външната температура

Комплект за регулиране на температурата (FWRS)
Регулиране на фиксирани температури на входящия поток при високотемпературни инсталации (напр. едновременно използване на котел и термопомпа)

Технически принадлежности за регулиране могат да се присъединят директно към HKV-D (месинг), а към HKV-D (благородна стомана) чрез комплект за свързване.