Система за саниране 10

Описание

Система за саниране 10 - бързо и гъвкаво

Системата за саниране 10 е особено подходяща за саниране на малки помещения в жилищни зони, тъй като може да се положи върху наличните подови настилки като плочки и замазки.

Характеристики:

 • Система за полагане при мокро изпълнение за под
 • Подходяща за отопление/охлаждане
 • В комбинация с изравнителни материали като санираща система за малки площи
 • Разстояние на полагане от 2,5 см и кратните
 • Подходяща за следните тръби и съответните им фитинги:

  RAUTHERM S 10,1 x 1,1 мм

 • За лесно полагане и сигурно фиксиране на тръбата RAUTHERM S върху наличните товароспособни основи, напр. плочки и замазка
 • В областта на завъртането се използва двоен държач 10

Предимстава

Предимстава

Предимства на системата с един поглед:

 • Проста структура на системата
 • Бързо и вариращо полагане на шините чрез свързваща техника без използване на инструменти
 • Прецизно фиксиране на шината върху съществуващата основа посредством пирони или дюбели или с подходящ за съответния случай материал за закрепване
 • Надеждно фиксиране на тръбите за спазване на стандартизираните разстояния за полагане - високо качество и безопасност на инсталацията
 • Изключително ниска височина от мин. 23 мм чрез използване на изравнителни строителни разтвори по инструкция на производителя
 • Особено подходяща като санираща система за малки площи
 • Възможна за полагане върху съществуващи носещи основи (като напр. теракотни плочки и замазки)

Програма за доставка

Програма за доставка

Системата за саниране 10 се допълва в цялостна система от следните компоненти:

 • Тръба RAUTHERM S 17 x 2,0 и 20 x 2,0 като свързващ тръбопровод
 • Клемшина 10 и двоен държач 10
 • Направляваща дъга 90° с държаща планка
 • Крайна изолационна лента 80 мм
 • Делатационен профил