Пасивна многоетажна сграда Фрайбург

Първата пасивна многоетажна сграда в Германия

В западния квартал на Фрайбург Вайнгартен бе създадена първата многоетажна сграда, която във връзка с едно саниране, беше доведена до стандарт на пасивна къща. Шестнадесет етажната сграда, датираща от 1968 година, се счита за екологичен представителен проект. По този начин се изразходва с 80% по-малко топлинна енергия и така се спестяват около 60 тона годишно от вредния за околната среда CO2. За да постигнем този отличен енергиен баланс се нуждаем преди всичко от много добра изолация, с което енергийните загуби се намаляват ефективно, наред с нова техника за отопление и контролирана вентилация. Затова Фрайбургско градско строителство ООД (FSB) залага особено на енергийно ефективните прозорци от системата за профили GENEO.

Още от самото начало се държи на най-висока топлоизолация при санирането. Затова се стига до употреба на прозорци от профилите GENEO, които отговарят отлично не само на изискванията за енергийна ефективност, но и на изискванията за статика и херметичност. С конструктивна ширина 86 мм и усъвършенствана многокамерна технология, GENEO достига оптималните предпоставки за максимално спестяване на енергия. Заради високотехнологичния материал RAU-FIPRO в повечето случаи не се изисква стоманена армировка. Термомостовете, които нормално възникват чрез интегрирани метални части, не намират повече употреба. С широка каса профилите достигат стойност Uf от 0,85 W/m2K или стойност Uw от до 0,66 W/m2K.

МястоФрайбург, Германия
Организатор на проектKneer-Südfenster
Вид на проектаПасивна многоетажна сграда
Година2010
GENEO