Програми за търговско развитие

Програми за търговско развитие

Ние отдаваме голямо значение на това, необходимостта от квалифицирани служители да покриваме от собствените си редици. Поради тази причина е разбираемо, че нашите служители се подготвят за по-сложни задачи с по-голям международен характер чрез целенасочени програми за развитие.

Програми за развитие на персонала

На служителите с потенциал REHAU предлага възможност да участват в три последователни програми за градивно развитие на персонала. За период от 18 месеца участниците систематично се подготвят за предизвикателствата на следващото йерархично ниво. Чрез самостоятелни и съпътстващи обучения, както и мерки за развитие ние предлагаме общи компетенции, експертни знания и изучаване на английски език. В крайна сметка индивидуалните резултати в програмата за развитие и тези на работното място са решаващи за напредъка в кариерата.

Академична квалификация

Екзекутивна-MBA-Програма

Нашите служители в (Южна)Източна Европа, които работят в REHAU поне от две години, могат да участват в Екзекутивната-MBA-Програма „Мениджмънт и маркетинг на Централна и Източна Европа“ на унирерситета Виадрина във Франкфурт на Одер. Целта на програмата е да подготви служителите да поемат управленски задачи в страните от Централна и Източна Европа.

Следване със задълбочена практика
Проектът „Следване със задълбочена практика“ се насочва към квалифицирани, високомотивирани и завършили REHAU стажанти. Така те получават възможност да останат свързани с нашата компания също и по време на по-нататъшно следване и да комбинират теоритични знания с практика.

Задължителният от университета практически семестър и допълнителната практика през ваканциите студентите завършват естествено в REHAU. След успешно приключване на следването, студентът очаква съответно на неговата квалификация работно място.

Международно образование

REHAU предлага индивидуални програми за по-нататъшно развитие, от международната програма Trainee до специални образователни програми. По този начин нашите служители се възползват от специална подготовка за бъдещите им международни работни места.