Вашите възможности за кариера

Вашите възможности за кариера

Вашето индивидуално развитие в REHAU се основава на принципа на ефективност, който е един от стълбовете на нашата концепция за персонала. В зависимост от потенциала, инициативността и готовността ние последователно Ви подготвяме за поемане на допълнителни задачи.

Laufbahnen

Fachlaufbahn:
Neben der klassischen Führungslaufbahn bieten wir hochqualifizierten Mitarbeitern die Möglichkeit zur herausfordernden Weiterentwicklung in unserer Fachlaufbahn, zum Beispiel als Referent mit Verantwortung für ein bestimmtes Fachgebiet.

Führungslaufbahn:
Talentierte, motivierte und leistungsbereite Mitarbeiter mit Führungskompetenz begleiten wir auf ihrem Weg der klassischen vertikalen Karriereentwicklung. Als Führungskraft übernehmen Sie schließlich fachliche und personelle Verantwortung für einen Unternehmensbereich.

Развитие на персонала

Развитието на персонала ние разбираме като непрекъснат процес, при който всичко се върти около квалификацията и компетентността на нашите служители. Ние заедно искаме да се справим с настоящите и бъдещи задачи. Поради тази причина за нас е особено важно да намерим квалифицирани хора в собствените си редици.

В рамките на систематичното развитие на персонала редовно се оценява потенциалът на нашите служители. Така установеният профил на компетентност позволява на мениджърите целенасочено да съпровождат бъдещия път на развитие. Развитието на потенциала за нас е инструмент и възможност за управление.

Обучение

Обучението и развитието в REHAU са основна част от политиката на компанията. Целта е да се поддържат квалификацията и компетентността на нашите служители и да продължават да се развиват. По време на обученията се предават повече знания и умения. Допълнителните обучения в REHAU имат решаващ принос за удовлетвореността от работата и мотивацията на служителите.

Концепциите за професионално обучение и развитие позволяват разгръщането на таланта и способностите на всеки отделен човек. Нашите служители съгласуват заедно с началниците и отдел Човешки ресурси мерките за квалификация. REHAU разполага със собствен отдел за обучение, който на международно ниво се грижи за това нашите служители да получат нaй-високо ниво на обучение.