Корпоративна култура

За нас, като иновативно фамилно предприятие, професионализмът е основна предпоставка, за да бъдем премиум марка и да имаме водеща позиция в света. Този успех е резултат от ефективността и гъвкавостта на нашите служители, на които ние предлагаме сигурни работни места в дългосрочен план. Сравнително ниското текучество на персонала е отражение на нашата интелигентна и надеждна кадрова концепция, която се основава на три стълба: ефективност, независимост и директна комуникация.

Ефективност

Готовността на всеки отделен служител да работи ефективно за нас е от основно значение, защото успехът на REHAU е резултат от съвместните усилия на целия екип. Нашите служители също носят отговорност за развитието на REHAU групата чрез желанието си да дадат най-доброто от себе си в своята работата. Нашата компания насърчава този ангажимент със справедливо заплащане, приведено в съответствие с пазарните нива и най-вече според резултатите.

Независимост

REHAU е компания, която не е ориентирана към борсата, независима е от колебанията на фондовия пазар и следователно остава надеждна в дългосрочен план както за клиенти, така и за служители. Това трябва да остане така и в бъдеще. REHAU се отличава като семейна компания, фокусирана върху средносрочни и дългосрочни цели. Вместо да се концентрираме върху краткосрочна печалба, ние разчитаме на стабилен растеж и дълготрайност. В нашата компания ние се отнасяме към нашите служители като към предприемачи и насърчаваме самоинициативността и решителните действия.

Директна комуникация

В REHAU служителят заема централно място. Заедно с него ние се стремим към дългосрочно сътрудничество, което се основава на взаимно доверие. Важна роля съответно играе директната комуникация между служителите и между служители и мениджери. По силата на принципа "отворени врати" всички служители на REHAU имат възможност да представят своите искания до всички ръководни нива във фирмата.