Югоизточна Европа

От 1996 г. централата за Югоизточна Европа се намира в Гунтрамсдорф близо до Виена. От тук се подпомагат Албания, Босна и Хрецеговина, България, Гърция и Кипър, Косово, Хърватия, Македония, Молдова, Черна гора, Румъния, Сърбия, Словения, Словакия, Чехия, Турция, Унгария и Украйна в областите маркетинг и продажби, приложна техника, материално стопанство, организация/IT и управление на човешките ресурси. Дейности, свързани със счетоводното и финансово управление се координират от Нойленгбах.