В цял свят

REHAU е международно активна компания с различна тежест на отделните бизнес области в съответните региони. В географско отношение нашата група от предприятия е разделена на осем региона:

- Централна Европа (Централна Европа с Германия, Полша, Прибалтика, Финландия),
- Юг (Южна Европа, Южна Америка, части от Северна Африка),
- Югоизточна Европа (Югоизточна Европа с Гърция, Чехия и Турция),
- Изток (Русия, Беларус, Turkstaaten),
- Западна Европа (Франция, Швейцария, Бенелюкс, части от Северна Африка),
- Северна Америка (Северна и Централна Америка),
- Азия и Австралия (Азия и Австралия)
- и регион GS (Великобритания, Ирландия, Скандинавските държави, Южна Африка)

Административната централа на REHAU групата се намира в Мури/Щвейцария.

Като глобална компания в стратегията на REHAU стои, че трябва да присъства на развиващите се пазари като например Източна Европа. Тук REHAU е представена повече от десет години в различни страни от региона. В целия свят ние сме активни на повече от 170 места винаги в близост до нашите клиенти.