Профил Австрия и Югоизточна Европа

REHAU в Австрия и Югоизточна Европа

През 1956г. в Австрия е създадена първата чуждестранна дъщерна фирма на REHAU групата.

През 1968г. започва строителството на завод в долноавстрийския Нойленгбах, който и до днес непрекъснато се разширява. Следва откриването на търговски офиси Виена/бранш Строителство със седалище в Гунтрамсдорф, Долна Австрия и Линц/бранш Индустрия в Горна Австрия.

Днес, както във всички страни от региона, обширна дистрибуторска мрежа обработва успешно местния пазар.

Регион Югоизточна Европа (SE)

От 1996 централата за Югоизточна Европа се намира също в Гунтрамсдорф край Виена. В началото на 2007, по време на реорганизацията на управленската структура в рамките на REHAU групата, регионът е преименуван на SE.

Този регион включва Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Косово, Хърватия, Македония, Молдова, Черна гора, Австрия, Румъния, Сърбия, Словения, Словакия, Чехия, Турция, Унгария, Украйна и Кипър.

Освен в Нойленгбах друг завод има и в Османели (Турция).
Общо в регион SE днес има повече от 1450 служители на 24 места в 19 страни, които получават подкрепа от Австрия в областите финанси, човешки ресурси, приложни технологии, управление на доставките, IT/IS и маркетинг/комуникации/връзки с обществеността. Около 450 от тях работят в REHAU Австрия, а 1000 в другите страни от региона.

Важен местен партньор …

В областите сградна техника (GT) и снабдяване, саниране, околна среда (VSU) REHAU е сред водещите компании на австрийския пазар. С профилите, които се произвеждат в Нойленгбах, се снабдяват известни индустриални производители на бяла техника.

В Югоизточна Европа REHAU е лидер на всички пазари със своите профили за прозорци и фасади (FF).

… и работодател

Производството и продажбата на полимерни системи са значителен клон на икономиката днес. Търсенето продължава да расте. Следователно има голяма нужда от квалифициран персонал. Само в Долна Австрия през последните пет години са създадени повече от 80 нови места (особено в техническата област и областта на маркетинга). В Югоизточна Европа тази цифра е над 200.