Профил Строителство

REHAU - иновативен доставчик на системи за строителството

Благодарение на уникалното разнообразие от програми, REHAU е водещ доставчик на решения, които са базирани на полимери за областите прозоречни и фасадни системи, сградна техника, както и тръбни системи за подземно строителство. С техническите възможности на "центъра за иновации в строителството" и компетентността на REHAU Академията, компанията предлага техническа и търговска подкрепа за своите клиенти.

REHAU подпомага успеха на своите клиенти и е техен дългосрочен и надежден партньор. Основна компетентност в Строителството е разработване на интелигентни системни решения, които отговарят на критериите екология и икономика, дизайн и функционалност, безопасност и комфорт. По този начин компанията създава синерия и добавена сойност. Богатата гама от услуги като проектиране, планиране и изпълнение допълват нашия пакет.

В областта на прозорците и фасадите REHAU доставя на професионални производители програми и услуги според изискванията на пазара. Ние можем да предложим технологии, дизайнерски решения, маркетинг и услуги. Всички профилни системи са базирани на обща платформа, за да се гарантира оптимална производителност за клиента.

В областта на сградната техника REHAU разработва и произвежда интегрални и цялостни решения за модерно отопление и охлаждане, инсталации за газ и вода, индустриални тръбни мрежи, мрежи за въздух под налягане, както и електроинсталации. REHAU разчита на стандартизирани системи и специфични услуги за конкретни целеви групи и предлага на своите партньори добре обмислени и конкурентни програми за проектиране, търгове, изпълнение и експлоатация. От това печелят архитекти, проектанти, инсталатори и търговци.

В областта на подземното строителство компанията допринася за икономическия и екологичен напредък с интелигентни решения за стопанисване на водите, енергетика, телекомуникации и системи за подземно строителство. REHAU осигурява подкрепа за анализ, разработване на концепции, проектиране, планиране и изпълнение.

Системите и услугите на REHAU предлагат сигурност и защита на околната среда за бъдещите поколения. Висока компетентност в областта на технологиите, логистиката и близост до клиентите осигуряват дълготраен успех за компанията и нейните партньори в строителството.

Строителният бранш е един от стълбовете на REHAU като световно активно предприятие в преработката на полимери. REHAU последователно съчетава специфичното ноу-хау от трите бизнес области Строителство, Аутомотив и Индустрия с цел да засили водещата си позиция в света на ниво продукти, консултации и услуги с иновации и добре обмислени системни предложения. Около 19.000 служители по целия свят допринасят за растежа и успеха на REHAU. An über 170 Standorten sucht das unabhängige Familienunternehmen die Nähe zum Markt und zum Kunden.