Устойчивост

РЕХАУ публикува първия си доклад за устойчивост

Доклад за устойчивост

РЕХАУ публикува първия си доклад за устойчивост

Нашите цели до 2020

Печелим доверие чрез работа

Нашите цели до 2020

Highlights

Нашите водещи принципи

Като световно оперираща компания ние приемаме нашите отговорности сериозно и ориентираме нашите действия към бъдещето.