Нашите водещи принципи

Като световно оперираща компания ние приемаме нашите отговорности сериозно.

Дългосрочна стратегия на предприятието

Като световно оперираща компания ние приемаме нашите отговорности сериозно и ориентираме нашите действия към бъдещето. Като семейно предприятие РЕХАУ целенасочено разделя дейността си на отдели и браншове, както и на региони и страни. Това ни дава стабилност и повишава икономическите възможности на компанията.

Ние помагаме на нашите клиента да станат по-устойчиви.

Природосъобразни и енергйоно ефективни продукти

Ние помагаме на нашите клиенти, да станат по-устойчиви. С нашата иновационна сила успяваме да създадем цялостни продукти и решения, които са ориентирани към потребностите на клиента и му дават възможност, например да повиши енергийната си ефективност, да спестява разходи и да си осигури качество на живот.

 Във всички РЕХАУ представителства се взимат предварителни мерки за опзване на ресурсите и енергйна ефективност.

С отговорнотс към ресурсите

Като производствена компания ние сме запознати с въздействието на нашите дейности върху климата и околната среда. Във всички РЕХАУ представителства се взимат, конторлират и оценяват предварителни мерки за опзване на ресурсите и енергйна ефективност. Чрез оптимизиране на производствените технолигии и процеси ние искаме да влагаме отговорно есетствените суровини, да намалиме емисиите и да запазим възможно най-слабо негативното влияние върху човека и околната среда.

Основата на нашия успех са нашите сътрудници.

Доволасто на сътрудниците

Основата на нашите успехи са нашите сътрудници. Ние искаме да увеличим доволството на нашите сътрудници и да им осигурим еднакви шансове. Професионално обучение и квалификации, здраве и сигурнсот, както и възможността за съвместяване на семейство и професия трябва да дадат на нашите сътрудници дългосрочна ориентация, да ги мотивират и стимулират. Освен това искаме да се ангажираме социално на местата, където са нашите предприятия.