Академия

Компактно Ноу-хау

Академията REHAU е централният научен институт за нашите полимерно базирани системни решения и услуги в областите строителство и индустрия. За да спазим компетентно нашите обещания за високо качество навсякъде, в целенасочени курсове за обучение ние преподаваме на занаятчиите, търговците и продавачите всички принципи и подробности за нашите изделия и услуги. В нашите центрове за обучение, в търговските офиси на REHAU и на място пред клиентите редовно се провеждат мероприятия на академията.

Само с отлична консултация оптимално може да се използва понтенциалът на нашите системни решения на всички нива. По този начин ние осигуряваме компактно Ноу-хау за нашите продукти. Темите са толкова разнообразни, както и предизвикателствата, с които ежедневно се сблъскват фирмите партньори на REHAU:

  • Производсво, монтаж и функция на нашите продукти
  • Логистика и осигуряване на качеството
  • Маркетинг и управление на търговията

Отлично квалифицирани лектори на REHAU Академията последователно оптимизират конкурентноспособността на нашите партньори. Това гарантира предимството на знанието.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАТЕРИАЛИТЕ