Закупуване и доставяне

Централна администрация

Административната централа на групата REHAU в швейцарския град Мури същевременно е и седалище на материалното стопанство и логистиката. Самостоятелното търговско дружество закупува централизирано в цял свят суровини, машини и инсталации за REHAU и освен това организира транспорта и логистиката. При тази дейност най-висок приоритет имат икономичността, качеството, сервизното обслужване, годността на доставките за транспортиране и надежността.

Мрежа от доставчици

В цял свят развитата търговска мрежа на REHAU отговаря за това, да бъдат доставяни необходимите материали. Обемът на доставка включва: суровини и покупни части, машини и съоръжения, инструменти, транспортни услуги, спомагателни и работни материали, информационно-технологични услуги, оборудване, както и офис консумативи и много други.

... повече по тази тема ще научите тук

Политика на доставка

Политиката на доставка на REHAU е следствие от целите на нашето предприятие. При това във фокуса стои удовлетвореността на нашите клиенти. Успехът на нашите продукти е тясно свързан с тяхното качество и е в пряка връзка с нашата цел, да отговорим на повишаващите се изисквания на нашите клиенти.
... повече по тази тема ще научите тук

Политика на качество

Качеството представлява основа за успеха и удовлетвореността на нашите клиенти. Във всички представителства на REHAU по цял свят се прилагат едни и същи правила и принципи за качество.

... повече по тази тема ще научите тук

Управление на доставчиците

Опорният стълб на управлението на доставчиците е последователният мениджмънт на групите материали. За всяка група материали има установени един Lead Buyer (Отдел Покупки) и един Lead Engineer (Технически отдел).
... повече по тази тема ще научите тук

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАТЕРИАЛИТЕ

Service