Мрежа от доставчици

Свързани по цял свят

В цял свят развитата търговска мрежа на REHAU отговаря за това, да бъдат доставяни необходимите материали. Обемът на доставка включва: суровини и покупни части, машини и съоръжения, инструменти, транспортни услуги, спомагателни и работни материали, информационно-технологични услуги, оборудване, както и офис консумативи и много други.

Нашата цел е да се достигнат навсякъде оптимални условия в материалното стопанство и да се осигурят на добра цена необходимите материали, както с нужното качество и количество, така и в правилния момент и на правилното място.

Затова нашата мрежа от доставчици използва едни и същи на всички места процеси на закупуване. Така се гарантират идентичен подход и прозрачност в целия свят. Освен това, последователно прилагания мениджмънт по групи материали осигурява съвместната работа с компетентни доставчици, които редовно се оценяват с помощта на системата за осигуряване на качеството от отдел REHAU Покупки и REHAU Техника.

REHAU GmbH
Ворбщрасе 50
3074 Мури (Берн)
Швейцария
Тел.: (00 41) 31/95 03 - 111
Факс: (00 41) 31/95 03 - 121
E-Mail: muri.ml@rehau.com

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАТЕРИАЛИТЕ