Качество

Най-високо ниво на професионализъм и надеждност

Качеството представлява основа за успеха и удовлетвореността на нашите клиенти.

Във всички представителства на REHAU по цял свят се прилагат едни и същи правила и принципи за качество.

Баварската награда за качество 2011

Затова REHAU бе награденa от правителството на Байерн с баварската награда за качество през 2011. Благодарение на изключителното качество на продуктите и процесите, както и една иновативна концепция за осигуряване на качеството, действащата в цял свят група от предприятия е една от носителките на награди в категория Индустрия.

Принципите за качество важат не само за служителите, но и за доставчиците:

  • Ние се поставяме в услуга на клиентите и изпълняваме техните изисквания за качество.
  • Качеството се планира, произвежда, проверява и контролира.
  • Качеството обхваща квалифицираната обработка на запитванията, услугите и спазването на сроковете.
  • Недопускането на грешки е с приоритет пред отстраняването им. Причините за грешки трябва да се отстраняват незабавно.
  • Процесите и системите за управление на качеството непрекъснато се подобряват.

REHAU е сертифициран по ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009 и ISO/IEC 27001:2005. Сертификатите магат да се изискат при необходимост.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАТЕРИАЛИТЕ