Споразумение за осигуряване на качеството

РЕХАУ споразумение за осигуряване на качество за доставчици

Осигуряване на качеството в управлението на доставчиците

Споразумението за осигуряване на качеството (СОК) за доставчици в .pdf формат може да свалите от следния линк: www.rehau.com/qsv.
СОК е основен договорен компонент в управлението на доаставчиците и в зависимост от областта на приложение съдържа разяснени стандартни задания.

Със СОК се осигурява изискването за необходима интеграция в мрежта за доставките. В ръководствот за закупуване СОК описва конкретно насочени методи за управление на качеството, инструменти, пресечни точки и интердисциплинарни управляващи потоци. Съотеветните отговорности на доставчика са заложени в СОК.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАТЕРИАЛИТЕ