Качество

Най-високо ниво на професионализъм и надеждност

Качеството представлява съществена основа за нашия успеха. С изпълнение на изискванията и желанията на нашите клиенти по отношение на качеството, ние даваме съществен принос за тяхното удовлетворение.

Във всички представителства на REHAU по цял свят се прилагат едни и същи правила и принципи за качество.

Bayerischer Qualitätspreis 2011

Затова REHAU бе награденa от правителството на Байерн с баварската награда за качество през 2011. Благодарение на изключителното качество на продуктите и процесите, както и иновативна концепция за осигуряване на качество, действащата в цял свят група от предприятия е една от носителките на награди в категория Индустрия.

Принципите за качество важат не само за служителите, но и за доставчиците:

  • Ние се поставяме в услуга на клиентите и изпълняваме техните изисквания за качество.
  • Качеството се планира, произвежда, проверява и контролира.
  • Качеството обхваща квалифицираната обработка на запитванията, услугите и спазването на сроковете.
  • Недопускането на грешки е с приоритет пред отстраняването им. Причините за грешки трябва да се отстраняват незабавно.
  • Процесите и системите за управление на качеството непрекъснато се подобряват.

REHAU ist zertifiziert nach ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009 sowie ISO/IEC 27001:2005. Zertifikate können bei Bedarf angefordert werden.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАТЕРИАЛИТЕ