Корпоративно гражданство

Jobst Wagner, Präsident der REHAU Gruppe

Социална отговорност

Като компания, отговорна и активна на международно равнище, REHAU се занимава с много дейности, които излизат далеч извън рамките на традиционния бизнес. В световен мащаб, ние сме ангажирани в различни социални области за екологични, икономически, социални и културни въпроси. Целта е да се поеме социална отговорност в дългосрочен план, а не да бъдат подбрани задачи без трайни последици.

Ausstellung Horst Hirsig im REHAU ART

Изкуство

Изкуство и икономика са тясно свързани помежду си. Без финансиране, предоставено от дарения или спонсорства от индустриалния сектор, някои продукции на артистични събития не биха достигнали размерите си и не биха получили популярност. И обратно, чрез новия начин на мислене, изкуството стимулира икономиката в нейните стремежи да бележи напредък с иновативни идеи.

Йобст Вагнер, председател на REHAU групата, изрази отношението си към изкуството: „Предприемачите трябва да вземат активно участие в обществения живот - независимо дали това е политика или култура. Моят ангажимент обхваща изкуството и художниците. То обогатява, свободното си време посвещавам за финансиране на художествена галерия в Берн и с това давам принос за културния живот на града.

Това разграничавам от спонсорството на култура/изкуство, което винаги е свързано с ответна услуга. Напротив, моят ангажимент не предвижда нищо в замяна и може да се разглежда като един вид патронаж.“

Hofer Filmtage

Култура

В световен мащаб REHAU редовно подпомага културни дейности. Например в Москва нашето предприятие подкрепя световно известното трио Рахманинов, а в Берн - известният музей на изкуствата. В английската правителствена резиденция Ross-on-Wye - малък град в Херефордшир, REHAU допринесе за реализацията на една културна програма във формат "световен град". В Ерланген - Среден Франкен, след зрелищното тържество по случай 1000-годишнината, реализираните от REHAU огромни декоративни пилони напомнят за забравени исторически събития в областта. Във Фихтах - в Баварската гора, REHAU бе главен спонсор на тържествата по случай 600-годишнината. В рамките на предприемаческата инициатива "Хохфранкен" ние подпомагаме Международните филмови дни в Хоф, за да се гарантира бъдещето на фестивала, който след Берлинале се счита за втория по важност филмов фестивал в Германия. В седалището на предприятието, в едноименния град Рехау, всяка година "РЕХАУ АРТ" е място за срещи и диалози, за изкуство и история, и привлича хиляди посетители с атрактивните изложби и културни мероприятия.

Zukunftssymposium

Наука

Науката означава напредък. Като водещ производител на системи и двигател на иновации, нашето предприятие от няколко години присъжда в цяла Европа наградата на REHAU за наука и наградата на REHAU за техника. И двете награди са насочени към абсолвентите от висшите училища, занимаващи се в своята научна работа с икономическите аспекти на предприятията с международна дейност, независимо дали става дума за маркетинг, информатика или пък техника и обработващи процеси.

REHAU спонсорира в световен мащаб симпозиуми на специалисти и срещи на експерти в областта на науката и технологиите. В Москва например подпомагаме „Клуба на германските архитекти и инженери“ - KdAI. В рамките на фирмата на колоквиума на REHAU са поканени за участие сътрудници от всички направления. Тук редовно изнасят реферати именити наши и гостуващи учени по теми и новости, свързани с бъдещето, които в частност имат значение за преработката на полимерите.

Soziales

Weltweit setzt sich REHAU für soziale Belange ein. Ob Geldspenden an Hilfsorganisationen nach Naturkatastrophen, regelmäßige Unterstützungen durch Sachspenden wie Fensterprofile für Kinder- und Waisenheime im russischen Tver, für ein Kinderkrankenhaus im ukrainischen Kiew oder für rumänische Schulen im Rahmen des Hilfseinsatzes Lyceum Corps of Volunteers – REHAU macht sich hinter den Kulissen mit Überzeugung für soziale Projekte stark, um Hilfsbedürftige sinnvoll zu unterstützen.

Zudem engagiert sich REHAU an den verschiedenen Standorten für gesellschaftliche Aktivitäten wie Stadtfeste und regionale Kulturveranstaltungen. Unser Unternehmen ist unter anderem Mitbegründer der Unternehmerinitiative Hochfranken, eines partnerschaftlichen Zusammenschlusses mehrerer Firmen, die sich für die Region stark macht.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАТЕРИАЛИТЕ