Προσδιορισμος υλικων και κοστους για τη θερμανση και τη ψυξη επιφανειων

Οροι χρησης

Πεδίο εφαρμογής της ηλεκτρονικής εφαρμογής υπολογισμού

Η ηλεκτρονική εφαρμογή της REHAU καθορίζει κατά προσέγγιση, με βάση τις καταχωρήσεις του χρήστη, τα απαραίτητα υλικά για επιφάνειες θέρμανσης / ψύξης. Η ηλεκτρονική εφαρμογή προορίζεται αποκλειστικά για εμπορική και όχι για ιδιωτική χρήση. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι, όλα τα αποτελέσματα προκύπτουν από έναν γρήγορο υπολογισμό βάσει τυποποιημένων υποθέσεων και δεν αντικαθίσταται η ανάγκη για τη διαστασιολόγηση με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς και τα πρότυπα, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις στον τεχνικό τομέα. Χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα που παρέχονται από τη REHAU, αποδέχεστε τους όρους πληρωμής και παράδοσης, τους οποίους μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.rehau.gr ή μπορούν να σας αποσταλούν κατόπιν αιτήματος.

Πνευματικά δικαιώματα

Όλα τα στοιχεία της εν λόγω ιστοσελίδας/του εν λόγω λογισμικού, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη. Ο δημιουργός διατηρεί το δικαίωμα μετάφρασης, ανατύπωσης, λήψης εικόνων, μετάδοσης, αναπαραγωγής με φωτομηχανικό ή παρόμοιο μέσο και της αποθήκευσης σε συστήματα επεξεργασίας δεδομένων.

Επικοινωνία: Email: athens@rehau.com


Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πριν τη χρήση του ιστότοπου/λογισμικού, ο χρήστης πρέπει να καταχωρήσει το όνομα και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου. Ο χρήστης αποδέχεται την επικοινωνία με την REHAU για την αποστολή των αποτελεσμάτων υπολογισμού, αλλά και για διαφημιστικούς λόγους. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς αιτιολόγηση. Όλα τα δεδομένα που εισάγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον χρήστη σε αυτόν τον ιστότοπο/λογισμικό θα επεξεργάζονται εμπιστευτικά, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων. Τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων και θα διαβιβαστούν μόνο σε τρίτους, τους οποίους θα καθορίσει ο χρήστης στα πλαίσια της χρήσης αυτού του δικτυακού τόπου/λογισμικού. Τα δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε άλλα τρίτα μέρη.

Ένταξη των όρων χρήσης στις παραγγελίες

Αυτοί οι Όροι Χρήσης ισχύουν επίσης για τις παραγγελίες, οι οποίες πραγματοποιούνται λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του δικτυακού τόπου / λογισμικού. Συμφωνώ με τη ρητή ένταξη.

Δήλωση αποποίησης ευθυνών

Η ιστοσελίδα/λογισμικό παρέχεται από τους εκδότες δωρεάν. Ο εκδότης δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την επικαιρότητα, την ορθότητα, τους τύπους υπολογισμού, τα αποτελέσματα υπολογισμού, την πληρότητα ή την ποιότητα των παρεχόμενων πληροφοριών. Οι αξιώσεις κατά του εκδότη και των δημιουργών για υλική ζημιά ή ηθική βλάβη που προκλήθηκαν από τη χρήση των πληροφοριών ή τη χρήση ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων, εξαιρούνται εν γένει, εφόσον οι εκδότες και οι δημιουργοί δεν πράττουν εκ προθέσεως ή εκ βαρείας αµέλειας. Οι εκδότες διατηρούν ρητά το δικαίωμα να αλλάξουν ή να συμπληρώσουν τμήματα των ιστοσελίδων/λογισμικού ή ολόκληρο το περιεχόμενο, χωρίς ιδιαίτερη ανακοίνωση ή να διακόψουν τη δημοσίευση προσωρινά ή μόνιμα. Από τη δημοσίευση δεν προκύπτει, ότι οι χρησιμοποιούμενες ονομασίες είναι απαλλαγμένες από δικαιώματα τρίτων. Εφόσον υπάρχουν άμεσες ή έμμεσες παραπομπές, οι οποίες να βρίσκονται εκτός της ευθύνης του εκδότη/δημιουργού, φέρουν αυτοί σε κάθε περίπτωση ευθύνη, εάν είχαν γνώση του περιεχομένου και ήταν τεχνικά δυνατό και εύλογο, να αποτρέπουν το παράνομο περιεχόμενο. Για πρόσθετο περιεχόμενο, και ειδικά για τις ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση ή μη χρήση των πληροφοριών αυτών, την ευθύνη φέρει μόνο ο πάροχος αυτών των σελίδων και όχι αυτός που έχει συνδεθεί με την αντίστοιχη δημοσίευση.

Αυτή η δήλωση αποποίησης ευθυνών θεωρείται μέρος της προσφοράς αυτής της ιστοσελίδας/ του λογισμικού. Σε περίπτωση που τμήματα ή μεμονωμένες διατυπώσεις αυτού του κειμένου δεν είναι νόμιμες ή σωστές, το περιεχόμενο ή η εγκυρότητα των άλλων μερών παραμένουν ανεπηρέαστα από αυτό.