DETERMINAREA NECESARULUI DE MATERIALE ȘI A COSTURILOR PENTRU ÎNCĂLZIREA-RĂCIREA SUPRAFEȚELOR

CONDIȚII DE UTILIZARE

Domeniul de aplicabilitate al Calculatorului online

Calculatorul online determină cu aproximație, în baza datelor introduse de utilizator, necesarul de materiale pentru o încălzire/răcire în suprafețe. Calculatorul online este exclusiv pentru uz comercial, nu și pentru utilizare privată. Vă rugăm să aveți în vedere că toate datele sunt rezultatul unui calcul rapid, bazat pe ipoteze standardizate, care nu înlocuiește necesitatea unui calcul de dimensionare bazat pe normativele si standardele actuale, precum și pe ultimele noutăți în domeniul tehnic. Prin utilizarea rezultatelor puse astfel la dispoziție de REHAU, vă exprimați acordul în privința condițiilor noastre de livrare și plată, care pot fi consultate pe pagina http://www.rehau.ro/clp sau vă pot fi trimise la cerere.

Drepturi de autor

Toate datele din cadrul acestui website/ software sunt supuse drepturilor de autor și nu pot fi folosite fără permisiunea deținătorului. Autorul își rezervă dreptul de traducere, retipărire, reutilizarea ilustrațiilor, transmitere electronică, reproducere prin mijloace fotomecanice, sau similare și de stocare în sistemele de prelucrare a datelor.

E-mail contact: bucuresti@rehau.com


Protecția datelor

Pentru a putea folosi website-ul/ software-ul utilizatorul trebuie să își introducă numele și adresa de e-mail. Utilizatorul este de acord să intre în contact cu REHAU în vederea transmiterii rezultatelor calculului, precum și în scopuri generale de marketing. Acordul poate fi retras oricând, fără obligația unei justificări. Toate datele utilizatorului din cadrul acestui website/ software sunt confidențiale, conform cu reglementările în vigoare privind protecția datelor. Datele sunt folosite numai pentru prelucrarea cererilor și puse la dispoziția unui terț, numit concret de către utilizator în cadrul folosirii acestui website/ software. Datele nu vor fi transmise altor terțe părți.

Includerea condițiior de utilizare în comenzi

Condițiile de utilizare se aplică și comenzilor care sunt plasate în baza rezultatelor website-ului/ software-ului. Cu mențiunea concretă – sunt de acord.

Declinarea răspunderii

Website-ul/ software-ul este pus la dispoziția utilizatorului, gratuit. Autorul/ editorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru actualitatea, corectitudinea formulelor de calcul, rezultatele calculelor, sau calitatea informațiilor furnizate. Sunt excluse pretențiile privind daunele de natură materială sau morală, cauzate de utilizarea informațiilor furnizate de acest software, cu excepția cazurilor în care se poate demonstra reaua intenție a autorului, sau o mare neglijență a sa. Autorul/ editorul își rezervă dreptul de a schimba părți ale website-ului/ software-ului, sau întregul conținut, fără un anunț în prealabil, precum și a-l închide temporar sau definitiv. Din acest comunicat, nu se poate deduce faptul că denumirile utilizate nu fac obiectul unor drepturi ale terţilor. În măsura în care se face trimitere, în mod direct sau indirect, la link-uri care se află în afara sferei de responsabilitate a editorului/autorilor, aceştia din urmă poartă răspunderea în cazul în care cunoșteau respectivele conţinuturi şi dacă lor le-ar fi fost posibil şi rezonabil din punct de vedere tehnic să împiedice utilizarea în cazul unor conţinuturi ilegale. Pentru conţinuturi care depăşesc această sferă şi în special pentru daune, care rezultă din utilizarea sau neutilizarea informaţiilor furnizate în acest mod, singurul răspunzător este ofertantul respectivelor pagini, nu persoana care face trimitere la respectivul conținut prin intermediul link-urilor.

Această exonerare de responsabilitate trebuie considerată ca parte din oferta de internet a respectivei pagini/a respectivei oferte de software. Dacă anumite părţi sau anumite formulări ale acestui text nu corespund, nu mai corespund sau nu corespund integral situaţiei juridice în vigoare, conţinutul şi valabilitatea celorlalte părţi ale documentului nu sunt afectate.