Hospodaření s dešťovou vodou

Šetřit zdroje – udržitelná a efektivní řešení pro oblast hospodaření s dešťovou vodou

V moderním hospodaření s dešťovou vodou je přisuzován stále větší význam ekologickému a hospodárnému zacházení se zásobami vody. Vedle udržení zásob podzemních vod je kladen velký zřetel na odlehčení kanalizačních systémů, jako významný příspěvek k ochraně před povodněmi.
Ekonomické aspekty, jako snížení nákladů na odvod srážkových vod do kanalizace, nebo zákonné požadavky, které naleznete v novém zákoně o hospodaření s vodou, jako i další kriteria, která vás stále více nutí přehodnotit svůj přístup v nakládání s dešťovou vodou.
Firma REHAU Vám nabízí pro hospodaření s dešťovou vodou moderní, optimální mezi sebou vzájemně sladěná systémová řešení, která splňují již dnes rostoucí požadavky zítřka.