Obnovitelné energie

Obnovitelné energie: účinná řešení pro ochranu klimatu

Nejlepší energie je ta, která se nemusí nákladně získávat a vyrábět, ale prostě je – a to v neomezeném množství. Firma REHAU umožňuje majitelům nemovitostí využít alternativní zdroje energií pro vytápění a chlazení objektů. Bez rozdílu, zda využíváte geotermii, teplo prostředí nebo současnou výrobu tepla a elektřiny při spalování biomasy – možnosti je mnoho.

S neustálým snižováním dostupnosti fosilních surovin získávají energeticky úsporné stavební systémy více na významu. Významnou součástí je kontrolované větrání obytných, kancelářských i výrobních budov. Firma REHAU vám nabízí pomocí AWADUKT Thermo s antimikrobiální vrstvou bezpečné a hygienické řešení přívodu čerstvého vzduchu do vaší budovy. Kromě toho může být program v provedení zemního tepelného výměníku, a tím cíleně přispívat k úsporám energií celého větracího zařízení.

Tímto bezpečně splníte zákonné požadavky pro novostavby a sanované objekty, které uleví světovému klimatu i sníží rozpočty vašich zákazníků.