Tvary a barvy

Tvary a barvy

Neomezené možnosti pro individuální přání

Tvar a barva oken ovlivňuje do značné míry celkový vzhled domu. Aby bylo možno splnit i neobvyklé individuální požadavky, je možno vyrobit v požadovaných barevných kombinacích nejen okna a dveře, ale i rolety, okenice, fasády a další prvky. A co se týká tvaru, nejsou fantazii kladeny žádné meze.