Sociální odpovědnost REHAU

Základem našeho úspěchu jsou naši zaměstnanci.

Spokojenost zaměstnanců

Základem našeho úspěchu jsou naši zaměstnanci. Naší snahou je zvyšování jejich spokojenosti a zaručení rovných příležitostí. Odborné vzdělávání a rozvoj, ochrana zdraví a bezpečnost, jako i sladění profesního života s osobním poskytují našim zaměstnancům dlouhodobou orientaci, která je motivuje a podporuje. Snažíme se taky aktivně společensky angažovat v oblastech, kde působí naše pobočky.

Bereme naši odpovědnost, jako společnosti s globální působností, velmi vážně

Dlouhodobá strategie společnosti

Bereme naši odpovědnost, jako společnosti s globální působností, velmi vážně a orientujeme se na budoucnost. Jako rodinná firma vsadila firma REHAU záměrně na diverzifikaci obchodních oblastí a branží, jako i regionů a zemí. To nám dává stabilitu a posiluje ekonomickou výkonnost společnosti.

Pomáháme našim zákazníkům v oblasti trvalé udržitelnosti

K životnímu prostředí šetrné a energeticky úsporné produkty

Pomáháme našim zákazníkům v oblasti trvalé udržitelnosti. Pomocí našich inovací nabízíme ucelená systémová řešení, vycházející z potřeb našich zákazníků a dále jim umožňující zvyšování např. energetických úspor, snižování nákladů a zajištění vyšší kvality života.

Všechny REHAU pobočky vyhledávají, kontrolují a vyhodnocují opatření k ochraně zdrojů a energetické účinnosti.

Zachování zdrojů

Jako výrobní společnost jsme si vědomi vlivu naší činnosti na klima a životní prostředí. Všechny REHAU pobočky vyhledávají, kontrolují a vyhodnocují opatření k ochraně zdrojů a energetické účinnosti. Pomocí optimalizace výrobních technologií a procesů se snažíme o odpovědné využívání přírodních zdrojů, snižování emisí a minimalizování negativních dopadů na člověka a životní prostředí.

NÁPADY, KTERÉ INSPIRUJÍ. ŘEŠENÍ, KTERÁ PŘICHÁZEJÍ.