Hadice pro postřik zemědělských rostlin

Bezpečné - čisté - odpovídající normám

Postřik resp. ochrana zemědělských rostlin patří k jednomu z důležitých činností zemědělců. Především funkčnost, dlouhodobá životnost a bezpečnost to jsou ty zásadní faktory, které jsou v této oblasti vyžadovány. REHAU komponenty tyto požadavky jednoznačně splňují.