Již dnes se zabýváme tím, jak bude vypadat mobilita v budoucnosti. 

Sledování budoucích trendů ve vývoji a technologiích tvoří těžiště naší činnosti v oddělení Research & Development. Vyvíjíme řešení pro požadavky na mobilitu budoucnosti. Jako příklad trendů, které jsou neustále středem pozornosti, je možno jmenovat použití odlehčených konstrukcí a vývoj alternativních pohonů. Tyto dvě oblasti budou mít v blízké i vzdálenější budoucnosti velký vliv na vývoj automobilové techniky, nezávisle na klimatickém pásmu. V oboru alternativních pohonů se firma REHAU soustřeďuje hlavně na problematiku vývoje vozidel s palivovými články. Na rozdíl od elektromobilů, poháněných akumulátory, umožňují daleko větší dojezd a jednodušší doplnění pohonné energie. Na poli odlehčených konstrukcí se společnost REHAU zabývá v oboru Automotive technickými řešeními, která přinášejí úsporu až 30 procent hmotnosti. To přispívá k výraznému snížení spotřeby paliva, tím i ke snížení emisí CO2  a v dalším ke zvýšení celkového dojezdu

Tlaková nádrž na vodík

Tlaková nádrž na vodík 

Alternativní pohony

Vývoj speciálních materiálů v kombinaci s komplexní výrobní technologií umožňuje výrobu konstrukčních dílů s velmi vysokou pevností. Jako příklady z jejich použití ve výrobě automobilů lze jmenovat nádrže na stlačený vodík nebo bezpečné a pevné boxy pro uložení trakčních akumulátorů. Firma REHAU plně zodpovídá za jejich vývoj a bezchybnou funkci.

Nosič přední masky

Nosič přední masky 

Strukturované odlehčené konstrukce

Použití nových materiálů na bázi kompozit v inovativních výrobních postupech umožňuje při stavbě automobilů snížit hmotnost až o 30 procent. Z toho důvodu klesá nejen spotřeba, ale i emise CO2 a celkový dojezd nejen u vozidel s konvenčním pohonem, ale i u vozů s alternativními pohony. Pro vozy Mercedes třídy M vyvinula společnost REHAU hybridní nosič přední masky, který se skládá ze dvou konstrukčních materiálů: ocelového plechu a polymerů. Ocelové plechy slouží jako výztuž a jsou zapouzdřeny do odlitku z plastu.