Krátký pohled do našich výrobních závodů pro Automotive

Podstata produkce - naše závody

V našich výrobních závodech pro obor Automotive vznikají z dat, připravených na vývojových a konstrukčních pracovištích, hotové stavební díly pro automobilový průmysl. Naše know-how, které zahrnuje nejrůznější výrobní postupy, nám umožňuje výrobu velice široké palety výrobků v nejrůznějších variantách. Například naše výroba nárazníků je reprezentována více než půl milionem různých provedení výsledného produktu. Hotové díly dodáváme přímo na výrobní linky výrobců automobilů. V průběhu celého procesu výroby udržuje společnost REHAU ty nejvyšší bezpečnostní standardy pro ochranu a bezpečnost svých spolupracovníků.

Výrobní proces REHAU

Výrobní linka pro extruzi

Extruze

Už od samého počátku výroby prvních vytlačovaných dílů pro automobilový průmysl před více jak 50 lety se firma REHAU snaží neustále zlepšovat kvalitu a výkon svých extruzních linek. Při extruzi se hmota ve formě granulátu transportuje pomocí šnekového ústrojí a rozehřeje se do formy plastického materiálu díky tření a dodatečnému ohřevu soustrojí. Šnekové ústrojí zároveň protlačuje již tvarovatelnou hmotu přes formovací nástroj, který dává materiálu podobu nekonečného profilu. Vnější kontura tohoto profilu přesně odpovídá obrysům tvarovacího nástroje. Podle tvaru nástroje vyrábí REHAU pomocí tohoto postupu kromě jiného i množství různých těsnících profilů.

Forma pro extruzní vyfukování

Extruzní vyfukování

Zde se jedná o kombinaci extruze a vyfukování dutých tvarů. Přitom je extrudovaný dutý profil ve formě široké hadice ještě za horka přiveden do formovacího nástroje, kde dochází k ustřižení potřebné délky polotovaru, jeho slisování a vyfouknutí do potřebného tvaru uvnitř uzavřené formy. Tento postup se hodí především pro výrobu všech dutých těles. Typická pro tento výrobní postup je rozdílná tloušťka stěn hotového výrobku. Firma REHAU používá tuto technologii kromě jiného pro výrobu ventilačních a klimatizačních rozvodů.

Nástroj pro vstřikované díly

Vstřikování

Pomocí vstřikování se vyrábějí především složité tvarové díly. Pomocí systému šnekového soustrojí a pístů se výrobní materiál přivede do plastického stavu, rychle se vstříkne do uzavřené, předehřáté formy a po ochlazení a ztuhnutí hmoty se hotový díl uvolní a vyjme. Firma REHAU vyrábí tímto způsobem například nárazníky nebo spoilery.

Lakovna

Lakování

Vyrobené tvarové díly jsou pomocí složité technologie lakovány jedním odstínem nebo více barevnými odstíny. To probíhá na vlastních, vysoce automatizovaných a bezprašných lakovacích linkách. Firma REHAU lakuje pro mezinárodní automobilový průmysl nejrůznější díly automobilů ve více jak 200 barevných odstínech. Jen v Německu odpovídá celková lakovaná plocha v průběhu jediného dne asi dvojnásobku hrací plochy arény pro Ligu mistrů. Aby bylo možno neustále reagovat na měnící se požadavky zákazníků, je jedním z hlavních úkolů příslušných pracovníků vyvíjet a plánovat výrobní postupy a koncepty podle nejnovějších technických a technologických poznatků.

Montáž nárazníků

Montáž

Tato rozsáhlá výrobní oblast následuje po výrobě surových dílů, tyto díly se zde kompletují. Firma REHAU sama vyvíjí a instaluje do těchto dílů i další zařízení podle požadavků zákazníků na základě dlouholetých zkušeností. Výrobní a zpracovatelské koncepty pro montáž plastových dílů jsou připravovány podle nejnovějších technických poznatků a používány s hlavním zřetelem na aspekty kvality a hospodárnosti. Pomocí takových výrobních kroků, jako je svařování ultrazvukem, nebo lepení, jsou potřebné součásti zabudovány do hotového dílu a přezkoušeny následnou kontrolou kvality.

Skladování nárazníků v závodě

Logistika

Jako etablovaný systémový dodavatel pro automobilový průmysl má společnost REHAU k dispozici široké know-how z oboru logistiky. Každý logistický proces vyvíjíme s inovativním přístupem tak, aby plně odpovídal požadavkům klienta. Všechny kroky, dané v rámci Supply-Chain, realizujeme ve vlastní režii, nicméně v úzké spolupráci s našimi zákazníky. Zkušený tým průběžně sleduje a zpracovává i komplexní projekty dodávek na principu JIS-/JIT, nebo velmi široký rozsah všech možných variant různých fází logistických procesů, od plánování až po jejich realizaci. Díky tomu, že se naše montážní a logistická centra nacházejí v blízkosti našich zákazníků, je možno dosáhnout i krátkých dodacích lhůt pro jednotlivé odvolávky.