Water-Management

Naše Water-Systems přinášejí jasný výhled a čerstvý vzduch.

Naše výrobky optimalizují přenos vody při procesech čištění čelního a zadního skla. Bezchybná funkce je zajištěna dokonce i za mrazu – zde se uplatní technická řešení s ohřevem. Vzduch, potřebný pro klimatizační jednotku, prochází rovněž přes naše systémy. Zde se z nasávaného vzduchu před jeho vpuštěním do interiéru vozu odloučí voda a různé nečistoty, jako je prach a krystalky ledu.

Ostřikovač

Ostřikovač umožňuje mytí čelního a zadního skla a zajišťuje tak pro řidiče optimální výhled z vozu. Zahrnuje v sobě kompletně sestavené sady hadic z rozdílných materiálů včetně spojek, rychlospojek, čerpadla a trysky.

Systémy pro odloučení vody

Systémy pro odloučení vody slouží k cílenému odvodu vody při dešti a při mytí vozidla. Dále pomáhají účinně odstranit kapky vody ze vzduchu nasávaného pro větrání, aby do interiéru vozu byl přiváděn čerstvý vzduch v optimálním složení. Systém se skládá z horního a spodního dílu krytu odlučovače, z odtokového kanálku a mřížky. Lze dodat i předem smontovanou sestavu (včetně čistících trysek, hadic a kabeláže).