REHAU – HLAVNÍ PARTNER MEZINÁRODNÍ KONFERENCE „TEPNY DOMU 2016“

27.10.2016

Ve dnech 26. – 27. 9. se v Brně konala mezinárodní konference „Tepny domu 2016“. Konference se zaměřila hlavně na vnitřní rozvody a technická zařízení budov v bytových domech. Množství ještě stále neobnovených stoupaček a rozvodů bylo rozhodujícím faktorem při organizaci tématu této konference. Hlavním partnerem konference „Tepny domu 2016“ se stala letos společnost REHAU. V následujícím rozhovoru Vám poskytneme zajímavé informace z jejího průběhu.

Proč se společnost REHAU rozhodla pro partnerství této konference?

Neuer Inhalt (1)

Ing. Borguľa na konferenci TEPNY DOMU 2016

Situaci nám přiblížil pan Ing. Borguľa ( ředitel TZB pro ČR, SR a Maďarsko)

Nové trendy v oblasti TZB se stávají v současnosti důležitým faktorem při obnově bytových domů. Po obnově fasády a okenních výplní nastupují do procesu obnovy vnitřní rozvody, zejména rozvody médií: vodovodu, kanalizace, plynovodu apod., jako významný prvek při snižování energetické náročnosti budov. REHAU nabízí kompletní sortiment kanalizace, rozvodů vody a odpadu, či rozvodů vnitřní vody pro bytové domy ve špičkové kvalitě a za přijatelnou cenu. I to bylo důvodem, kvůli kterému jsme se rozhodli pro partnerství konference. Chtěli jsme přítomným správcům v dostatečné míře vysvětlit, že společnost REHAU jim má co nabídnout. Cílem je, aby vlastníci bytů byli po realizaci obnovy rozvodů bytového domu spokojeni jak s kvalitním sortimentem výrobků, tak i se svými správci. Na konferenci jsme se snažili o to, aby správci pochopili, že na první pohled levná řešení nejsou vždy tou nejsprávnější cestou při obnově rozvodů bytového domu a konec konců vůbec nevedou k úsporám.

Co nabízí firma REHAU svým klientům?

REHAU je kompetentním partnerem v oblasti okenních a fasádních prvků, technického zařízení budov a inženýrských sítí. V oblasti instalace technických zařízení budov, jako je vytápění, voda nebo chlazení, disponujeme více než 50letými zkušenostmi ověřenými praxí při novostavbách i sanacích. Klademe velký důraz na to, aby všechny výrobky vyhovovaly maximálním nárokům na kvalitu především s ohledem na trvanlivost a životnost. Na českém a slovenském trhu úspěšně působíme od roku 1990. V průběhu uplynulých více než dvaceti let jsme si vybudovali přední postavení ve vícerých oblastech, mezi jinými právě v oblasti rozvodů vytápění, vody a odpadní kanalizace.

Jak vnímáte potřebu sanace rozvodů v bytových domech?

Obnovou bytových a panelových domů se společnost REHAU intenzívně zabývá již od jejích počátků. Vedle odstranění systémových poruch, rekonstrukce vnějších fasád, oken a výtahů, patří sanace „stoupaček“ – svislých potrubí vody, kanalizace a plynu k nejpalčivějším problémům starších, zejména panelových domů. Netěsnosti, zatékání, zhoršená hygiena a možné ohrožení bezpečnosti obyvatel – to jsou důsledky havarijního stavu „stoupaček“ v starších bytových domech. Částečné opravy kanalizačních a vodovodních potrubí problém neřeší, jen ho mírně odsouvají dopředu. Obzvlášť unikající splašková voda a s tím spojená koroze plynových potrubí představuje bezpečnostní riziko. Proto se tato problematika logicky zařadila mezi priority, které bude muset v krátké době řešit většina společenství vlastníků, správců bytových družstev nebo profesionálních správců bytů a nebytových prostor.

Novinky letošní konference přiblížil pan Ing. Krajčovič - obchodní ředitel divize TZB v Slovenské republice.

Konference TEPNY DOMU 2016 _ pan Michael Blažek

Na letošní konferenci jsme představili přítomným správcům kompletní sortiment všeho, co může REHAU při obnově bytu vlastníkům bytového domu nabídnout. Problematiku výměny stoupaček a splaškové kanalizace v bytovém domě přiblížil pan Michael Blažek (REHAU CZ). Ve své přednášce se věnoval problematice aspektů při výměně stoupaček ať už z hlediska nákladů nebo možných technických řešení. 

Problematice hluku z vnitřní kanalizace byla věnovaná přednáška: Hluk z vnitřní kanalizace? Ne s RAUPIANEM.
V přednášce byly detailní informace z měření, které jsme realizovali spolu s Applied Precison – nezávislou zkušební laboratoří STU a partnerskou realizační společností SD Gelnica s. r. o.
Tematice výměny rozvodů pitné vody v bytových domech se věnoval na konferenci pan Petr Klíma (REHAU CZ). Přednáška se týkala použití produktu RAUTITAN při výměně rozvodů v bytovém domě nejen z pohledu naší společnosti, ale z pohledu správce nebo obyvatele bytového domu.
Posluchače velmi zaujala přednáška, zaměřená na měření hlučnosti při použití RAUPIANA. Pro porovnání hlučnosti jsme přímo v bytových domech před a po výměně potrubí uskutečnili několik měření, ve kterých jsme porovnávali původní azbestocementové potrubí, nové odhlučněné potrubí RAUPIANO PLUS upevněné přes pružné prvky a běžná plastová potrubí HT PP. Hlučnost byla měřená během spláchnutí toalety, přičemž byla měření realizovaná dvakrát z důvodu eliminace náhodného okolního hluku. Aby se dosáhlo navzájem porovnatelných měření, uskutečňovali jsme je ve všech třech obytných domech ve stejném poschodí (1., 3. a 5. posch.). Měření hluku bylo provedené paralelně na WC a v koupelně vždy na jednom ze tří uvedených poschodí.
Závěr: Výsledky měření dopadly pro RAUPIANO PLUS velmi dobře, jeho použití v praxi má velký smysl pro obyvatele. RAUPIANO PLUS v bytových domech zabraňuje šíření hluku především do tzv. chráněných místností (ložnice, obývacího pokoje, pracovny apod.). Potrubí HT PP naopak vedou k výraznému zhoršení hlučnosti z kanalizačních potrubí, tedy akustického a celkového komfortu obyvatel bytového domu po jeho obnově. Z našeho hlediska můžeme vlastníkům a správcům doporučit RAUPIANO PLUS, které hluk při splachování na WC výrazně snižuje.

Jaké služby nabízí firma REHAU správcům bytových domů?

REHAU je kompetentním partnerem v oblasti okenních a fasádních prvků, technického zařízení budov a inženýrských sítí. V oblasti instalace technických zařízení budov, jako je vytápění, voda nebo chlazení, disponujeme více než 50letými zkušenostmi ověřenými praxí při novostavbách i sanacích. Klademe velký důraz na to, aby všechny výrobky vyhovovaly maximálním nárokům na kvalitu především s ohledem na trvanlivost a životnost. Na českém a slovenském trhu úspěšně působíme od roku 1990. V průběhu uplynulých více než dvaceti let jsme si vybudovali přední postavení ve vícerých oblastech, mezi jinými právě v oblasti rozvodů vytápění, vody a odpadní kanalizace.

Více informací naleznete v sekci domovní instalace