RAUDRIL PVC drenážní potrubí

Plnostěnné drenážní potrubí tunelového průřezu používané k odvodnění v dopravním stavitelství

RAUDRIL částečně perforované a víceúčelové potrubí odpovídající DIN 4262-1, C2. Toto potrubí je obzvláště vhodné pro použití v oblasti dynamického zatížení (výstavba, komunikací a letišť).
Časté proplachování trubního vedení, stejně tak i obsyp hrubozrnným materiálem toto kompaktní potrubí nepoškodí.

Vlastnosti:

 • standardní rozměry: částečně perforovaná DN 100 a 160, víceúčelová DN 200, 250, 355
 • provedení perforace: příčné řezy, 4 přeložené řady řezů, rozdělené přes 220° klenby potrubí
 • provedení perforace: příčné řezy, 3 přeložené řady řezů, rozdělené přes 107° klenby potrubí
 • standardní šířka zářezů: 1,2 mm, na přání je možno i jiná šířka zářezů
 • vstupní plocha vody: > 50 cm²/m
 • staticky propočitatelné dle ATV - DVWK - A 127
 • barva: azurověmodrá.

Přednosti

RAUDRIL drenážní potrubí z PVC je používáno dlouhodobě pro spolehlivé odvodnění v dopravním stavitelství.

 • vysoký průsakový a odtokový výkon
 • zamezení vzniku usazenin na dně potrubí díky hladké vnitřní stěně
 • vysoká schopnost pojmout vodu a vysoký hydraulický výkon
 • oproti běžnému potrubí kruhového průřezu je u tohoto potrubí o 10% větší příčný průřez
 • podélné rýhování sinusového tvaru zabezpečuje optimální přivedení vody k zářezům
 • jednoduchá montáž: 5 m stavební délka potrubí
  s vyformovaným násuvným hrdlem a kompletní sortiment tvarovek
 • tunelový tvar: jednoduchá pokládka, zvýšená bezpečnost při zabudování
 • možnost proplachování vysokým tlakem do 150 bar.

Dodávaný sortiment

Systémové komponenty:

 • částečně perforovaná DN 100 a 160
 • víceúčelová DN 200, 250, 355, utěsnění pomocí prstencového těsnícího kroužku
 • program tvarovek (dvojitá hrdla, přesuvky, kolena, odbočky 45°, odbočky 90° na KG systém, redukce a zátky, výstupy se žabí klapkou, šachtová pouzdra a těsnící kroužky)
 • RAUDRIL kontrolní šachta DN 315 z PVC , 3 výstupy hrdla RAUDIL DN 160, odbočky 90°
 • s usazovacím prostorem
 • RAURECO kontrolní šachta z recyklátů s integrovanými vstupy potrubí RAUDRIL "RAURECO recyklovatelná kontrolní šachta DN 625".