Vytápění & Temperování

Bez ledu a sněhu pomocí přírodního tepla

Údržba dopravních ploch v zimě je velmi náročná. Silnice, mosty, nástupiště i výhybky lze udržet čisté a bez sněhu pomocí REHAU systémů pro vytápění a temperování ploch s využitím geotermálního tepla.

Vaše výhody v zimním období:

 • snížení nebezpečí nehody
 • zvýšení bezpečnosti pro ledem ohrozené plochy
 • nulové náklady na pracovní sílu pro úklid ploch
 • minimální náklady na sůl
 • automatická regulace zařízení

Vaše výhody v letním období:

 • prodloužení životnosti povrchu
 • rychlá regenerace půdy absorpcí slunečního záření
 • podpora dodávky tepla do stávající infrastruktury
 • snížení tvorby kolejí
 • redukce možnosti aquaplaninku

Vytápění a temperování volných ploch s využitím regenerativních energií snižují tvorbu emisí CO2-a snižují zátěž životního prostředí a škody vznikající při solení ploch v zimním období.

Možnost využití:

 • nástupiště
 • mosty
 • parkovací plochy
 • vjezd/výjezd do nemocnic a hasičských stanic
 • rampy pro nakládku
 • vjez/výjezd z tunelů
 • pěší zóny
 • letiště: odstavní plochy, jako i startovací a přistávací dráhy
 • přistávací plochy pro helikoptéry