Trubky pro pitnou vodu PE 100

Popis

Trubky z materiálu PE 100 pro pitnou vodu jsou fyziologicky
a toxikologicky bezpečné a vhodné pro vedení pitné vody a mají odpovídající české atesty.

U veřejné zásobování pitnou vodou je povoleno použití tlakových trubek SDR 11 z materiálu PE 100.

  • spojování pomocí běžně dostupných tvarovek s mechanickými spoji, resp. elektrotvarovek

  • montáž spojení dle všeobecně platných technických předpisů a specifických stanov výrobce

  • svařování na tupo a svařování žhavicí spirálou dle předpisu DVS 2207-1

Přednosti

  • vzhledem ke své vysoké flexibilitě a možnosti dodání
    ve velkých návinech na bubnech nebo ve svazcích jsou trubky vhodné zejména pro relining, přímé zafrézování do země
    a pro bezvýkopovou pokládku

  • vysoká elasticita umožňuje použití trubek také v oblastech horských údolí, kde se předpokládá pohyb zeminy

Dodávaný sortiment

  • nestandardní délky a náviny na bubnech na vyžádání