Trubky pro transport biomasy

Trubky AWADUKT PP SN a RAUPROTECT PE 100 RC

Pro výrobu bioplynu je potřeba biomasy (např. močůvka, hnůj, rostliny, atd..), která ve fermentační nádrži kvasí/fermentují. K tomu účelu nabízí REHAU různá potrubní vedení. Mezi ně patří AWADUKT PP SN10 RAUSISTO vysoce zátěžový kanalizační systém a trubky pro tlakové vedení kanalizace
RAUPROTECT PE 100 RC.

Přednosti

AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO

 • možnost použití jak při malé hloubce pokládky, tak naopak při vysokém překrytí

 • malá váha, jednoduchá manipulace

 • možnost použití pro teplotní rozmezí od –20 °C do +90 °C (krátkodobě), vysoká chemická odolnost a odolnost proti oděru

 • možnost čištění vysokým tlakem do 340 barů

RAUPROTECT RC 100 tlaková trubka

 • až 100m návin bez nutnosti spoje

 • možnost přímého zafrézování do země

 • vhodné pro bezvýkopové technologie pokládky díky vynikajícímu materiálu PE 100 RC

Systémové komponenty

REHAU nabízí pro účely transportu biomasy kompletní systémové řešení v PP (trubky, tvarovky, šachty):

 • dimenze od DN 160 do DN 400

 • délky potrubí 1,3 a 6 m

 • trubky s jíž integrovanou přesuvkou a SL (safety lock) těsněním

 • široká nabídka tvarovek od DN 160 do DN 400elektrotvarovky pro bezpečný spoj a krátkodobé zatížení do 2 barů

Možnosti využití

Vysocezátěžový systém AWADUCT PP lze využít pro následující oblasti:

 • jako vedení biomasy, beztlakové vedení kapalných substrátů do zásobníků

 • drenážní systém pro vsakování u sil, k transportu uschované vody vně bioplynové stanice

 • transport odpadní vody nebo dešťové vody ze zpevněných ploch