Vytápění asfaltových ploch

Pro položení do litého a válcovaného asfaltu

REHAU vyvinula pro tuto oblast speciální trubku RAUWAY stabil. Tato trubka je určena pro vytápění asfaltových ploch, poměr mezi jejím průměrem a tloušťkou stěny je 11:1, tím je zajištěna minimální tlaková ztráta a zároveň vysoký přenos tepla.

Přednosti

  • vysoká odolnost proti teplotě až do 250 °C
  • optimální předávání tepla do asfaltové plochy
  • vysoká kruhová tuhost

Možnost využití

Systém byl původně určen pro použití do litého asfaltu, lze ho však využít i v případě asfaltu válcovaného.

Systémové komponenty

  • trubka RAUWAY stabil z PE-Xa
  • spojovací a upevňovací komponenty
  • zdroj tepla, resp. tepelné čerpadlo nebo teplovod
  • oběhové čerpadlo pro cirkulaci teplonosného média