Systémy pro rozvádění vody

Systémy pro rozvod vody

Naše systémy pro rozvádění vody zajišťují jasný výhled a čerstvý vzduch.

Naše výrobky optimalizují přenos vody při procesech čištění čelního a zadního skla. Bezchybná funkce je zajištěna dokonce i za mrazu – zde se uplatní technická řešení s ohřevem. Vzduch, potřebný pro klimatizační jednotku, prochází rovněž přes naše systémy. Zde se z nasávaného vzduchu před jeho vpuštěním do interiéru vozu odloučí voda a různé nečistoty, jako je prach a krystalky ledu.

Systém ostřikování skel

Systémy ostřikování skel u vozidel zajišťují přesně stanovené rozvádění a optimální rozstřikování vody na čelní a zadní sklo při jejich čištění. Technická řešení s ohřevem garantují funkční a rychlé rozvádění vody i za mrazu a umožňují řidiči nerušený výhled. Navzájem vyladěné komponenty a předmontáž jednotlivých dílů umožňují našim zákazníkům snadnou montáž při výrobě vozidla.

Systémy pro odlučování vody

Systémy pro odlučování vody upravují nasávaný vzduch ještě před tím, než se dostane ke klimatizaci a rozdělovači vzduchu v interiéru vozidla. Systém se skládá mimo jiné z krytu odlučovače vody, vzduchových hadiček, z odtokových hadiček, kanálků, mřížek, krytů, tělesa sání vzduchu, filtru a držáku filtru. Tato komponenta zajišťuje separaci nečistot (špína, voda nebo krystalky ledu) z nasávaného vzduchu a cílené odvádění kapalných složek. Jako službu poskytovanou našim zákazníkům realizujeme prvotní vývoj inovativních systémů a zajišťujeme perfektní vzájemné vyladění všech komponent jako celku.

Vyhřívané rozvody ostřikovačů skel

Vyhřívané rozvody ostřikovačů skel

Dílčí komponenty rozvodu vody k ostřikovačům

Dílčí komponenty rozvodu vody k ostřikovačům

Nevyhřívané rozvody ostřikovačů skel

Nevyhřívané rozvody ostřikovačů skel

Systém pro odlučování vody ze vzduchu pro klimatizaci

Systém pro odlučování vody ze vzduchu pro klimatizaci

Engineering progress

Enhancing lives