Infrastruktur

Langsigtet planlægning til vejanlæg

Individuelt afstemte nedsivningssystemer forhindrer skader, som er opstået pga. nedsivning af vand og garanterer en langsigtet stabilitet. Drænløsninger kan fx være dræning af byggegrunde, større arealer eller vejanlæg. Inden for geosynthetics tilbyder REHAU kompositmaterialer af syntetiske fibre til separation, filtrering eller som stabilisator i udgravningsarbejder. Vigtige trafikområder som nødspor, perroner, broer eller indkørsler kan blive fri for sne og is med geotermisk opvarmning af de åbne arealer.

Highlights

Opvarmning af spor: beskytter spor mod is og sne

Trafiksikkerhed og planmæssig kørsel