Opvarmning og temperering

Fri for is og sne med naturlig varme

Det er ofte en udfordring at holde gader, broer, perroner og sporskiftere fri for sne om vinteren. REHAU’s fladetemperering, som er baseret på vedvarende energikilder, hjælper med at fjerne sne og is. Ved at anvende fladetemperering og vedvarende energikilder opnår du en betydelig reduktion af CO2-udslippet og forhindrer samtidig, at miljøet belastes eller at der opstår skader på miljøet pga. saltspredning.

Fordele om vinteren:

Reduktion af faldulykker

Forhøjelse af glatfaresikkerheden

Ingen personaleomkostninger til at skrabe sne eller salte

Saltmængden reduceres væsentligt

Fordele om sommeren:

Belægning har en længere levetid

Hurtigere regeneration af det øverste jordlag

Understøttende energitilførelse i den eksisterende infrastruktur

Færre fordybninger og riller i belægningen

Anvendelsesområder:

Perroner, broer og parkeringsområder

Indkørsler til sygehuse og brandstationer

Tuneller, til- og frakørsler, lufthavne

Fodgængerområder