RAUSIKKO Box

RAUSIKKO Box til regnvandsnedsivning, -tilbageholdelse og -lagring

Der er risiko for oversvømmelse ved overbelastning af kanalsystemer, rensningsanlæg og afløb. Afhængig af mængden og forureningsgraden af nedbørsvandet findes der forskellige muligheder for at opsamle regnvand og få det til at sive bort:

Box-systemer:
Nedsivning, tilbageholdelse eller lagring med et box-system: Box-systemet viser sin værdi ved et begrænset pladsforhold og installationsbegrænsninger fx i henhold til dimensionerne på nedsivningsanlægget og kravet til en hurtigere nedlægning.

RAUSIKKO BOX har følgende egenskaber:

 • Lagringskassetter i polymerer med høj lagerkoefficient , hvor der stilles krav til indbygningsdybden og den statiske sikkerhed
 • Integreret fordeler-, inspektions- og spulekanal med bundfældningszone, som kan spules, og trinvis åbning til den optimale vandfordeling
 • Type S (standard) kan belastes op til SLW 60
 • Type H (stor ballast) opfylder de højeste krav til sikkerhed og belastning
 • Tilslutning DN110/160/200 er mulig via et frontgitter

Fordele

 • Et omfattende system med alle nødvendige komponenter
 • Integreret fordeler-, inspektions- og spulekanal med bundfældningszone, som kan spules med 120 bar, og trinvis åbning til den optimale vandfordeling
 • Ved indbygning af flere lag fikseres lagene vha. stopknaster/i positioner
 • Brugervenlig software til hurtig, simpel opmåling af anlægget
 • Den høje belastning gør det muligt at indbygge også under ekstreme betingelser
 • Langfristet, ubegrænset funktionsevne
 • Aflastning af kloakanlægget via mellemlagring

Produktprogram

 • RAUSIKKO C3 brønd til box-lagring
 • RAUSIKKO brønde DN 400 eller DN 500 som kontrol-, skylle- eller spærrebrønd
 • RAUSIKKO brønd DN 600 eller DN 1000, system AWASCHACHT
 • RAUSIKKO hydroclean til kemisk, fysisk forbehandling
 • RAUSIKKO sedimentationsanlæg til mekanisk forbehandling af regnvand
 • RAUSIKKO nedsivningsrør til grøfter og formdelsprogram
 • RAUVIA PE storrør som opbevaringskanal
 • Geotekstiler, fx separeret og filtreret stoffer

Kundeportal-Login