U-Liner til no-dig løsninger

Beskrivelse

Hvis de gamle drikkevandsinstallationer er defekte kan man renovere drikkevandsrørene uden at grave dem op, et såkaldt no-dig system. Fordelen er, at det kan gøres hurtigt og økonomisk og uden nogen nævneværdig påvirkning af trafikforholdene. REHAU’s no-dig system, som vi også kalder U-Liner, er det eneste close-fit system, der kan sikre, at der ikke opstår følgeskader på omkringliggende ledninger og kabler ved renovering af en eksisterende drikkevandsinstallation. Alt i alt en meget sikker og tryg løsning.

Det er nemt at trække et U-formet rør igennem et eksisterende rør pga. den reducerede diameter. U-Linerens oprindelige runde form genskabes herefter med damp under tryk og slutter sig tæt til det eksisterende rør og opfylder således kravene til statik og driftstryk op til maksimalt 10 bar.

Fordele

REHAU’s U-Liner har følgende fordele:

  • Lang levetid
  • Betydelig omkostningsbesparelse på op til 30% i forhold til traditionel opgravning
  • Close fit metoden begrænser CO2 udslippet i forhold til traditionel opgravning
  • Massiv, bærende vægopbygning af PE-HD garanterer en sikker holdbarhed i mange år
  • Fabriksfremstillet, gennemprøvet kvalitet
  • Bevaring af den hydrauliske ydeevne
  • Trafik, træer og beplantning og bygninger skånes for unødig belastning
  • Lille byggeplads og dermed ikke til gene for trafikken

Anvendelsesmuligheder

U-Lineren fra REHAU anvendes til no-dig renovering af:

  • Drikkevandsledninger med et driftstryk på op til maksimalt 10 bar

Produktprogram

  • U-Liner til drikkevand af PE-100 i Ø100 til Ø400

Kundeportal-Login