Vedvarende energi

Vedvarende energikilder til opvarmning og afkøling

De bedste energikilder er de, som ikke kræver en kompliceret fremstilling, men som er til stede i rigelige mængder.

REHAU hjælper grundejere med at anvende energikilder til opvarmning og afkøling. Stråler fra solen, jordvarme og varmepumper eller kombineret kraftvarmeproduktion til fremstilling af strøm og varme med forbrænding af biogasser – der er mange muligheder. Dermed kan nybyggeri og renovering leve op til de lovbestemte krav samtidig med at miljøpåvirkningen og omkostningerne for kunden reduceres.

Highlights

RAUVITHERM præisolerede rør

Præisolerede PE-Xa rør giver maksimal sikkerhed.