AWADUKT Thermo beboelses- og industriejendom

Beskrivelse

Konventionelle køleanlæg er ofte forbundet med høje driftsomkostninger, men ved at koble en luft-jordvarmeveksler til et genvindingsanlæg kan du reducere behovet eller helt give afkald på det konventionelle køleanlæg.

Udover at du sparer på driftsomkostningerne, bliver CO2-udslippet også væsentligt reduceret. Dimensioneringen af luft-jordvarmeveksleren sker først og fremmest under indflydelse af:

 • Luftstrømsvolume
 • Nedlægningsdybde
 • Rørmateriale
 • Jordbundsforhold
 • Klimaforhold

Fordele

 • Opvarmning af den friske luft om vinteren
 • Afkøling af den friske luft om sommeren
 • Reducering af omkostninger til opvarmning og afkøling af boligen
 • Mindre CO2-udslip

Anvendelsesmuligheder

Luften forvarmes om vinteren og afkøles til en behagelig temperatur om sommeren i et nedgravet rørsystem i en dybde på 1,5 til 2,5 m.

REHAU er leverandør på samtlige komponenter:

 • Indsugningsdele og filterkomponenter (indtil DN630)
 • Indsugningsdele op til DN1200
 • Antimikrobielt rørsystem op til DN500
 • L-EWT rør DN630
 • L-EWT store rør DN700-1200
 • Formdele til alle dimensioner
 • Formonterede fordelerrør fra DN315 til DN1000
 • Brøndsystemer og løsninger til kondensatafløb
 • Murgennemføring til alle dimensioner

Kundeportal-Login